Bağımsız Nikken Danışmanınız
Pınar Kayahan
+90 532 414 74 72
pinar@pinarkayahan.com
Skype: kayahans
KALİTELİ YAŞAM... Keşfedin... Yaşayın... Paylaşın...
 • Bahar Alerjiniz mi Var ?

  kenkoair wellness

   

  Bahar aylarında ağaç ve çim poleni dışında, kedi ve köpek tüyleri, iyi havalamayan evlerde gelişen küf ve mantarlar, bakteriler, ev tozu ve akarlar, yemek ve kanalizasyon kokuları, sigara dumanı ve temizlik malzemelerinin havaya yaydığı kimyasal kokular bahar alerjileri belirtilerini arttırır.

  Dışarıdaki havayı temizleyemezsiniz ancak Nikken Kenkoair Purifier ile Evinizin içinin hava kalitesini kontrol edebilirsiniz. Nikken Kenkoair Hava Temizleme Cihazının toz, duman, polen, küf, evcil hayvan tüyü, ev akarları ve havaya karışarak alerjik reaksiyona neden olan tüm zararlı maddeleri yok eder ve ferahlık veren hava vitaminlerini yayar.

  Nikken Kenkoair Purifier'ın bağımsız laboratuvarlarca test edilip kanıtlanmış ve hayayı temizleme ve kalitesini arttırma özelliği ile Ev, Ofis, Okul, Hastane, Lokanta, Otel ve tüm iç mekanlarda doğadaymışçasına rahat edeceksiniz. Kenkoair Purifier'ın çok hassas partikül filtresi ile havayı temizleme oranı %99.9995 'dir. Ayrıca 1 cm3'e 1 milyon adet negatif iyon ( havanın vitamini ) yayarak havanın sürekli temiz ve ferah kalmasını sağlar.

 • Manyetikler ve İyileşme

                              Manyetiklerin Çalışma Prensipleri Üzerine Bir Derleme

                         Edward A. Harmac'ın "Biyomanyetik Tedavi Hakkında Genel Açıklama" yazısından alınmıştır.

  Fizikçi/Psikolog, mucit ve profesör Dr. Buryl Payne, manyetik alan ve iyileşme ile ilgili kapsamlı çalışmaları geniş çapta yayımlanmış olan bilim adamlarından biri. Kitaplarından "Manyetik Vücut" ve "Manyetik İyileşmeye Giriş" bu alanda güvenilir rehber niteliğ taşıyor. Dr. Payne'e göre hassas araştırma cihazları bilim adamlarının manyetikalanların yaşayan organizmalar üzerindeki etkilerini kanıtlamalarına yardımcı oldu. Bu etkiler arasında aşağıdakileri sayabiliriz:

  * Kan akışını hızlandırarak kanın oksijen taşıma kapasitesini artırması ile her iki etki neticesinde vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olur.

  * Kalsiyum iyonlarının vücut içerisindeki dolaşımında değişiklere neden olur ki bu da kalsiyumun kırık bir kemiğe ulaşma süresini yarıya indirir, ya da ağrılı iltihaplı eklemlerden kalsiyumu uzaklaştırma süresini kısaltır.

  * Çeşitli vücut sıvılarının PH(asit/alkali) dengesi manyetik alanlar tarafından değiştirilebilir.

  * Endokrin bezlerindeki hormon üretimi manyetik uyarım ile istenirse artırılabilir ya da azaltılabilir.

  * Enzim aktivitesini değiştirebilir.


  Jim Sharps'ın "GENEL SAĞLIĞIN TEMEL PRENSİPLERİ" adlı yazısından alınmıştır.

  Vücudumuz oksijene doymuş hava, doğal olarak mineraller ile dolu su, enerji veren güneş ışığı ve canlılık ile zindelik veren elektromanyetik alan etkisinin bileşiminden oluşan sinerjik koza içerisinde en uygun performansı göstermek üzere tasarlanmıştır. Bunların içerisinde elektromanyetik alan, yani yerkürenin manyetik alanı ideal insan
  sağlığını değerlendirirken muhtemelen en çok gözden kaçan öğedir.

  Yerkürenin kendisi özünde devasa bir mıknatıstır ve dönerek sürekli bir elektromanyetik alan kuvveti üretir. Bumanyetik alan kuvveti; bizim metabolik, hormonsal, beyin-omurilik, dolaşım, sinir sistemlerimizin ve diğer hayati süreçlerimizin ideal olarak işlevlerini sürdürmesinde çok önemli bir etkiye sahiptir. Maalesef; aynen hava, su ve güneş ışığı gibi yerkürenin manyetik alanı da kirletilmektedir ve zaman içerisinde bu alan azalmıştır ve azalmaktadır. Binalardaki metaller, asfalt yollar, sentetik kıyafetler, elektrikli cihazlar ve bilgisayarların tamamı manyetik bütünlükte
  eksilmelere yol açmaktadırlar.

  Manyetik terapi, elektromanyetik alanlara olan gereksinimlerimizi gidermede, eksiklikleri tamamlamada kullanılabilir.Manyetikler tek başlarına iyileşmeden sorumlu değillerdir. Ancak, hücrelerimizin daha etkin seviyede fonksiyonlarını sürdürmesi için uygun bir ortam yaratırlar ve aynı şekilde doğal yollardan iyileşmeyi desteklerler. Manyetikler özellikle dolaşımı artırmada, eklem ve kas ağrılarını ve iltihaplarını azaltmada ve sıklıkla yok etmede, uykuyu düzenlemede ve enerji vermede etkili bulunmuşlardır. Astım, eklem iltihabı, hafıza kaybı, kanser, AIDS, yüksek tansiyon gibi pek çokdejeneratif süreç manyetik tedaviye olumlu yanıt vermiştir.

  Marty Philips'in “TAMAMLAYICI TEDAVİ : ENERJİ İLAÇLARI DİZİLERİ” kitabından alınmıştır.

  Eğitimciler spot manyetik (mini manyetikler) gibi manyetik alan araçlarının aşırı çalışmış kaslardaki laktik asidi ortadan kaldırdığını keşfetmişlerdir. Kemik yoğunluğunu artırarak kırıkların iyileşmesini hızlandırır. Asidik yara bölgelerindeki toksinleri ortadan kaldırır ve kalsiyum depolarının oluşmasına yardımcı olur.

  Manyetik terapi Doğu'da on yıllardır kullanılmaktadır. Rusya'da 70'li yıllardan beri Olimpiyat sporcularının yumuşak doku iyileşmesine yardımcı olması için kullanılıyor. Dünya genelinde, safkan yarış atlarının omurilik ve bacak yaralanmalarının doğal yollardan iyileşmesine yardımcı olması için kullanılmaktadır. Eğitimciler; manyetikler,
  Uzak Kızıl-Ötesi Işın Teknolojisi ve Deri Üstü Elektrikli Sinir Uyarımı Cihazları (TENS cihazları) gibi çeşitli enerji araçları kullanarak herhangi bir geleneksel tedavi yönetiminde olduğundan daha bütünsel bir iyileşme oluşturmada ve ağrının daha hızlı azaltılması ve daha çabuk iyileşme sağlamada başarılı oluyorlar.

  Uygulamalı manyetik alanlar ile her hücrede Adenozin Trifosfat (ATP) yaratırsınız. ATP hücrelerin pompalama (biyokimyasal reaksiyonları gerçekleştirme) ve diğer işlevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmesini için gereken enerjiyi sağlayan birimdir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma neticesinde, biyomanyetik
  ürünlerin kan akışını artırdığını ve böylelikle oksijen ve diğer yaşamsal besinlerin hücreye daha çabuk iletilmesi ile iyileşmeyi hızlandırdığı görülmüştür Hızlı kan akışı ile yaralı bölgeye kan ve besin maddeleri taşınırken, lenf (akkan) toksinleri yok ederek asidite, ağrı ve şişmeni azalmasını sağlar..Asiditenin manyetikler tarafından azaltılması yaralanan bölgelerde kalsiyum birikmesinin önlenmesine yardımcı olur.

  Manyetik Alan Tedavisi vücudumuzdaki doğal manyetik akımlardan yararlanmamızı sağlar. Sonuç olarak, yaralanmalar için iyileşme süresi manyetik terapi yolu ile % 5 oranında kısaltılabilir. Bazı terapistler; manyetikterapiyi; mini manyetik plakaları belirli bir vücut alanının tedavisini hedefledikleri için tedavisi için "iğnesiz akupunktur"a benzetmektedirler. Manyetiğin diğer bir avantajı ise ucuz oluşu ve istenilen yerde istenildiği zamankullanılabilir oluşudur.

  Aslında, manyetik şilte, yastıklar ve yataklar siz uyurken işlerini yaparlar. Valerie H. Free'nin "Manyetik Terapi: Vücudun Doğal İyileşmesini Destekliyor" yazısından alınmıştır.

  Akupunkturun eklem iltihabı ve kronik ağrıyı önlemede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Manyetik terapi de iğneler yerine mıknatısları kullanır.  Modern bilim ve teknolojinin yardımı ile bu yaklaşım her yaştan insan için yeni bir çare ve yenilenmiş kuvvet öneriyor. Dünya üzerinde pek çok yerde bilinmesine ve kullanılmasına rağmen göreceli olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde daha az biliniyor.

  1970'li yıllardan beri manyetik terapinin kullanımı üzerine pek çok uluslararası tıbbi araştırma yürütülmektedir. Araştırma çalışmaları göstermektedir ki manyetik alanlar kemik ve eklemlerin olduğu kadar yumuşak doku zedelenmelerinin de iyileşme süresini hızlandırmaktadır.

  Rusya'da doktorlar ameliyattan sonra iyileşmeyi hızlandırmak, dolaşımı artırmak ve iyileşen kemikleri güçlendirmek için manyetikleri düzenli olarak kullanıyorlar. Diş hekimleri çene eklemi ağrılarını (temporomandibular eklem) ve çene kaymalarında oluşan ağrıları azaltmada kullanmaktadırlar. Almanya'da biçimsiz doku yaralanmalarında filmsi incemanyetik tabakaların kullanılması ile yaranın neredeyse tamamen kaybolduğu gözlenmiştir.

  Manyetikler akupunktur ile aynı çalışma prensibine dayanmaktadır tek farkla; manyetiklerde iğneler yoktur..Manyetiklerin enerji akışımızı dengelediğine inanılmaktadır. Holger Hanemann'ın "MANYETİK TERAPİ: KENDİ KENDİNE İYİLEŞME İÇİN VÜCUT ENERJİNİZİN AKIŞINI DÜZENLER" adlı yazısından alınmıştır.

   

   

  manyetik ürünler

   

  MANYETİK TERAPİ NASIL ÇALIŞIR?

  Manyetik bir alan, bir fırtınadaki ya da hızla değişen elektrik akımlarındaki gibi süratle hareket eden akım vasıtası ile ortaya çıkar. Akım her zaman negatif kutuptan pozitif kutba doğru hareket eder. Bu süreç; sinir sistemindeki bir sinyalin iletimine eşdeğerdir. Sinir hücrelerinin yüzeyi boyunca hareket eden kendinden tahrikli negatif akıma sinir
  uyarımı denir. İnsan vücudundaki her aktif elektrik akımı küçük bir manyetik alan yaratır.

  Linus Pauling kandaki hemoglobin proteininin manyetik özelliklerini keşfinden ötürü 1954 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Bu çok önemli bir keşifti çünkü hemoglobindeki oksijeni taşıma görevinin yanı sıra demir elementi hücrenin iç metabolizmasında da büyük rol oynar. Manyetize edilmesi kolay olduğundan, demir mükemmel bir enerji
  taşıyıcısıdır.

  Manyetize olduklarında su molekülleri parçalanır ve bu da tıkanıklıkları ortadan kaldırır ve ağrıyı hafifletir. Manyetikterapi vücut sistemindeki manyetik akımı etkileme özelliğinden dolayı çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Vücutlarımız manyetik enerjiyi iletmede başarılı oldukları için manyetik terapi her zaman yenileyici holistik (bütünsel) bir terapidir. Dünyaca ünlü bilim adamları çalışmalarında manyetik terapiyi kullanmaktadırlar. 

  Temizlenme sürecini desteklemenin en iyi yolu her gün manyetize edilmiş su içmektir. Bu alandaki birçok çalışmamanyetize suyun organizmayı yeniden canlandırdığını ortaya koymuştur. Normal insan metabolizması belirli bir PH (asit-baz dengesi) limiti dahilinde işlevlerini sürdürür. Eğer vücudunuzun PH seviyesi uzun süren bir dönemde asit ya da baz yönünde değişirse, sağlığınızı olumsuz yönde etkileyecek problemler ortaya çıkacaktır. Organizma, uzun bir sure kötü beslenmeye maruz kaldığında denge de bozulur. Manyetize edilmiş su içme sadece otonom sinir sistemine değil, bağ dokuların içerisindeki toksik madde depolarına da etki eder. Bu nedenle iyileşme sürecini destekler.

  SPORDA MANYETİKLER

  PEOPLE 3/8/98 dergisinden alınmıştır.


  Sporcular için bir yaralanma kişinin kariyerini mahvedebilir. Lisanne DiNapoli için ise tam tersi oldu. 1993 yılında Palm Beach Gardens FL golf turnuvasında sırtında bir sinir sıkışması oluyor ve fizik tedavi uzmanı ona ağrıyan yere koyması için bir manyetik şilteAvrupa ve Japonya'da yaygın bir tedavi yöntemi- veriyor. 29 yaşındaki DiNapoli "Birinci günden sonra % 99 daha iyi hissediyordum." diyor. Çok kısa bir sure sonra DiNapoli öğrencilerinden birine ve profesyonel golfçu arkadaşı Mickie Gallagher'e yaralı bölgelere kan ve oksijen akışını hızlandırarak işe yaradığına inanılan bu tedaviden bahsediyor ve üçü birlikte Magnetherapy Anonim Şirketi'ni kuruyorlar. Ürünleri şimdilerde ArnoldPalmer ve Greg Norman gibi golf yıldızlarının, Miami Dolphins üyelerinin ve hız patencisi Bonnie Blair'ın ağrılarını hafifletmede ve onları rahatlatmada kullanılıyor. Manyetik hayranı Chi Chi Rodriguez manyetikleri ilk olarak sırt ağrısını gidermek için kullanmış.

  3/12/98 tarihli CHICAGO TRIBUNE'den alınmıştır.

  PGA (Professional Golfers' Association-Profesyonel Golfçüler Birliği) Üst Düzey Turnuvası'ndaki 20 golfçünün dizlerine, sırtlarına, dirseklerine, boyunlarına, kalçalarına ve diğer vücut bölgelerine manyetikler takılı olmazsa her hafta yarışamayacakları tahmin ediliyor. Turnuvanın en büyük şampiyonlarından Jim Colbert başarısını sırtına taktığı
  geniş manyetik şeritlere bağlıyor. Aynı zamanda manyetik yatak üzerinde uyuyor. Golf sezonunun büyük bir kısmında sırt ağrısının kendisini oyun dışı bıraktığını söyleyen Colbert, şimdi ise, bir gün bile kaçırmadığını belirtiyor ve turnuvadaki para ödülünü kazanma uğraşına devam ediyor.

  Chi Chi Rodrigues 30 sene once yaptığı Japonya seyahatinden beri manyetik yatak ve şilteyi kullanıyor NY Yankees beyzbol takımının atıcısı Hideki Irabu'nun sırtına yapıştırdığı düzinelerce minik manyetik bant sayesinde tanıklık ettiği gibi manyetiklerJaponya'da ağrıyı azaltma ve genel sağlığı iyileştirme amaçları ile çok yaygın olarakkullanılıyor.

  Profesyonel futbol oyuncuları manyetikler sayesinde yaralanmalarda çok daha kısa sürede iyileştiklerini belirtiyorlar. Oakland Raiders'ın eski savunma oyuncusu Ronnie Lott Nikken'in peşinde koşan pek çok Amerikan manyetik terapi şirketlerinden birinin sözcülüğünü yapmaktadır.

  3/2/98 tarihli THE RECORD SPORTS' dergisinden alınmıştır.

  Manyetiklerin tedavi edici gücü doktorları her ne kadar fikir ayrılığına düşürse de sporculardan inananlar çoğalıyor..
  Lauren Compton spor ayakkabılarının içerisine yeni bir çift tabanlık yerleştirdi ve birdendire bir fiziksel fenomende gönüllü olarak yer almaya başladı. Flames kızlar okul basketbol takımının baş savunma oyuncusu "çok tuhaf" diyor ve ekliyor: "Daha yükseğe zıplayabiliyorum; maçlarda ve koşarken bacaklarım daha geç yoruluyor." "Ve ertesi gün
  üzerimde ağırlık kırıklık hissi olmuyor." Yerel fitness gurusu, Stockon 5 Halka Sağlık Kompleksi'nin ortağı ve çalıştırıcısı Jim Ptak, müşterilerine manyetik araçları performans artırıcı ve tedaviye yardımcı olarak tanıtıyor. Ayakkabı tabanlıkları, uyku sistemi, sırt, diz, dirsek ve bilek araçları dahil manyetik ürünler o kadar olumlu tepkiler aldı ki, Ptak kullandığı manyetiklerin teknolojinin zirvesinde olduğunu düşünüyor. Ulusal Futbol Lig (The National Football League -NFL-) yıldızları Dan Marino, Steve Atwater, Henry Ellard ve ağırsiklet boks şampiyonu Evander Holyfield dahil pek çok ünlü profesyonel sporcu manyetikleri kullanıyorlar ve onaylıyorlar. Sağ dizinden 2 defa yeniden yapılması dahil 7 ameliyat geçiren eski ulusal lig atıcısı Ed Sprague Sr. onyıllardır ağrı çekerek yaşıyordu
  ve dizine sargı içerisinde küçük manyetikler koyana kadar diz protezi takmayı düşünüyordu.

  Marty Philips'in PEAK (ZİRVE) adlı yazısından alınmıştır.

  Ottawa Spor Bilimleri Merkezi'ndeki Pierre Gaudet manyetik alan terapisi ile 1 yıldan kısa bir sure önce tanıştı. "Üç yıldır, Kronik Yorgunluk Sendromu'na benzer bir durumdan muzdariptim. Yüksek enerji gerektiren bir işte hiç enerjinizin olmaması gerçekten büyük bir problem. Halsiz ve takatsizdim. Sonra bir gün müstakbel kayınbiraderim manyetik birşilte denememi önerdi, ve hemen ardından uykumun kalitesinde çok önemli bir oranda artış oldu. Bir hafta içerisinde eski halime dönmüştüm. Bugün her şeyi kullanıyoruz; ayak pedi, sırt pedi, nokta manyetikler ve tüm uyku sistemi."

  Çok yakın geçmişte, TENS ünitelerini (Deri Üstü Elektrikli Sinir Uyarımı Cihazları) ve Uzak Kızıl Ötesi sporcu sargılarını da kullanmaya başladı. Mark Absalom 18 yıldır bir kayak profesyoneli. 10 sene once Mark çok ağrılı olabilen kondromalazi (diz eklemi ağrısı) ve dizde eklem iltihabı teşhisi teşhisi konmuştu. Sürekli  Advil ve Motrin adlı ağrı kesicileri kullanıyordu ve bu ilaçların da kronik mide bulantısı dahil pek çok yan etkisini görüyordu. "Manyetiklerile tanıştığımda ilk önce dizlerimde kullandım ve ıstırabım ve hissettiğim rahatsızlık büyük oranda azaldı." Sonra yatak pedini kullandım ve tüm gün boyu enerjimi artırdı. Daha önceden almakta olduğum değişik ilaçları tamamen bıraktım. Şimdi yıllar sonra bile hiç ağrı hissetmiyorum."

  Kaynaklar:
  http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0786705302/quietmindyogabod
  http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/076151547X/quietmindyogabod
  http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0316601934/quietmindyogabod

  http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0806973781/quietmindyogabod

  Healing with Magnets
  Manyetikler ile İyileşme
  Gary Null

  Magnet Therapy: The Pain Cure Alternative
  Manyetik Terapi: Alternatif Ağrı Tedavisi 
  Ron Lawrence &Judith Plowden

  The Pain Relief Breakthrough: The Power of Magnets
  Ağrıyı Azaltmada Devrim: Manyetiklerin Gücü
  Julian Whitaker & Brenda Adderly

  Magnet Therapy: Balancing Your Body's Energy Flow for Self-Healing
  Manyetik Terapi: Kendi Kendine İyileşme için Vücut Enerji Akışını Dengeleme
  Holger Hannemann

  http://www.amazon.
  com/exec/obidos/ASIN/0130038482/quietmindyogabod

  http://www.amazon.com/exec/obidos/
  ASIN/0914955330/quietmindyogabod

  Acupuncture Without Needles
  İğnesiz Akupunktur
  J. V. Cerney

  Biomagnetic and Herbal Therapy
  Biyomanyetik ve Bitkisel Terapi
  Dr. Michael L. Tierra, Ac.

  The Body Electric 
  Vücut Elektriği 
  Becker and Selden

  Cross Currents 
  Çapraz Akımlar
  Becker

  The Body Magnetic 
  Vücut Manyetiği
  Payne

  Getting Started With Magnetic Healing 
  Manyetiklerle İyileşmeye Giriş
  Payne

 • Uzak Kızıl Ötesi Işınların Faydaları Nedir ?

  Görünen Işınlar |Yakın Kızılötesi | Orta Kızılötesi | Uzak Kızılötesi Mikrodalga


  Uzak Kızılötesi “UKÖ” hücre tarafından emilir.

  Yakın ve orta kızılötesi ışınlar uzaktan kumanda vb aletlerde ve ameliyatlarda neşter yerine kullanılır..

  Morötesi ışınlar güneş yanığı oluşturur.

  UKÖ ışınlar hissedilir fakat gözle görülmez. Bizi ısıtır. Özellikle kış güneşi örneğindeki gibi.

  Ana kaynak güneşdir. Fakat güneşin ısıttığı toprak ve kayalar da kaynak haline gelirler.

  26 çeşit seramik ve mineralin (biyoseramik) güneşe eşdeğer UKÖ yansıtır.

  *UKÖ, havayı ısıtmadan vücudumuzu ısıtır. Hücre içine girebilen tek dalga boyudur.

  *UKÖ ışınlar, çakmak gibi hücre metabolizmasını ateşler. Hücre performasını iyileştirir.

  *Enzim yapımını arttırır. (enzim: hücre içinde üretilen ve bütün hayat olaylarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki Katalizör proteinlere verilen ad)

  *Atık maddelerin, yan ürünlerin ve toksik maddelerin atılmasını kolaylaştırır.

  *Sürekli onarım yapılır. Eski ve yaşlı hücreler yenilenir.

  *Dışarıdan sağlıklı veya az sağlıklı görünüme rağmen içten sürekli onarım faaliyeti sürer.

  *Kılcal damarları genişletir ve dolaşımı kolaylaştırır.

  *Aktif hücre ve doku metabolizmasını arttırır.

  YANİ BİZİM İÇİN:

  1-Isı ve enerji depolar.

  2-Masaj etkisiyle ağrıyı azaltır.

  3-Dolaşımı düzenler, kasları gevşetir.

  4-Metabolizmayı güçlendirir ve beslenmeyi dengeler.

  5-Kandaki oksijeni arttırır, hücre faaliyetini düzenler.

  6-Vücut ısısını dengeler.

  UKÖ ışınlara güneşle az temas edildiğinde ihtiyaç duyulur. Bunun da sebebi modern yaşamın zorunluluklarıdır. Yani, mesai saatleri ki, güneş doğmadan evden çıkmamız ve güneş batınca işten çıkıp eve ulaşmamız..İş ve alışveriş mekanlarının kapalı plazalar haline dönüşmesi.

  UKÖ ışınlar:

  *Su moleküllerini etkinleştirir.

  *Oksijen seviyesini arttırır.

  *Yağ, kimyasal maddeler ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Daha düzenli kan dolaşımına yardımcı olur.

  *Organizmanın asitleşmesini azaltır.

  *Sinir sistemine olumlu etkisi vardır. (MS hastalığı)

  *Diğer tüm atıkları uzaklaştırır.

  UKÖ:

  1.    Terleme mekanizmasını düzenler. (Yatak, çorap)

  2.    Bakteri üremesini engeller.

  3.    Sağlığı ve gücü arttırır.

  4.    Doku tamiri ve iyileşmeyi hızlandırır.

  5.    Asit ve alkali dengeyi düzenler.

  6.    Kolestrolü düzenler.

  7.    Maya ve mantar oluşumunu engeller.

  8.    Isının korunmasını sağlar ve uykuyu iyileştirir.

  9.    Tazeliği güçlendirir ve korur.

  10.   Bitkilerin daha iyi gelişmesine yardımcı olur.

   

  UKÖ dokumalarda kullanılan elyaf genellikle pamuk, polyester ve akrilik olabilir. UKÖ ışınları yansıtan seramikler önce elyafa yapıştırılır daha sonra kullanılırlar.

  Nasa teknolojisidir ve astronot kıyafetlerinde kullanılır.

  EĞER SİZDE;

  *Yorgunluk,eklem ve kas ağrısı, alerji varsa,

  *Kimyasallara karşı aşırı duyarlıysanız,

  *Sedef, uykusuzluk, unutkanlık, uyumsuzluktan şikayetiniz varsa,

  *Davranış değişikliği gösteriyorsanız,

  *Baş ağrısı çekiyor, sık sık grip veya soğuk algınlığı yaşıyoranız,

  *Hormonal dengesizlik varsa,

  *Burun tıkanıklığı (burunda kuruluk), el becerisi kaybı, dikkat dağınılıklığı, hafıza kaybı yaşıyorsanız,

  UZAK KIZILÖTESİ ÖZELLİĞİ TAŞIYAN ÜRÜNLER KULLANIN.

 • Suyun Hafizası Var mıdır?

  Suyun bir Hafızası olduğunu ve içtiğimiz / kullandığımız sularda kayıtlı hafızanın vücudumuza da kaydolduğunu biliyor muydunuz ?

  Manyetik Enerjinin su moleküllerini vücut hücrelerinin içebileceği küçüklüğe getirme gücünün yanı sıra Suyun Hafızasını da temizlediğini biliyor muydunuz ?

  Nikken PiMag Su Teknolojisinin ihtiyacımız olan kaynak suyunu yaratırken doğanın kopyası manyetik enerjiyi de kullandığını biliyor muydunuz ?

    http://video.milliyet.com.tr/video-izle/Suyun-hafizasi-var-midir--X3AsnQ99ZCDp.html

   

  suyun hafizası

HOŞGELDİNİZ

Web sitemi ziyaret ettiğiniz için Nikken ailesinin bir üyesi olarak teşekkür ederim. Sadece Nikken’in önermekte olduğu özgün - iyi yaşam sanatının faydalarını sizinle burada paylaşmayı umuyorum.

1975 yılında Nikken, yaşamın tüm alanlarında dengeyi önemseyen bütünsel sağlık kavramını yaratmıştır. Bu felsefe 30 yılı aşkın süredir, dünya çapında milyonlarca insanın yaşamlarında kalıcı sağlık ve gelecek güvencesi yaratmalarına yardımcı olmuştur.

Tanıdıkça göreceğiniz üzere bu iyi yaşam biçiminin size katacağı değerleri ve ödülleri mevcut yaşantınızı değiştirmeden deneyimleyeceksiniz.

 Nikken ürünleri, bir Nikken Kaliteli Yaşam Evi ve eğer seçerseniz Nikken İş Fırsatı hayallerinize ulaşmanızda bir araç olabilir. Yaşam kalitenizi değerlendirmek üzere kendinize sorun; İyi misiniz? Emin misiniz?

Sağlıkla kalın,

Bağımsız Nikken Danışmanınız
Pınar Kayahan
pinar@pinarkayahan.com

Fırsat Ürünleri!

 • Nikken KenkoInsoles®
  Nikken KenkoInsoles®
  Detay
 • Nikken KenkoStrides®
  Nikken KenkoStrides®
  Detay
 • Nikken KenkoSeat® King II Minder
  Nikken KenkoSeat® King II Minder
  Detay
 • Nikken Spor Koleksiyon Shannon Miller Spor Bilezik
  Nikken Spor Koleksiyon Shannon Miller Spor Bilezik
  Detay
 • Nourishing Yüz Kremi
  Nourishing Yüz Kremi
  Detay
 • Fresh Tonik Losyon
  Fresh Tonik Losyon
  Detay
 • Stimulating Duş Jeli
  Stimulating Duş Jeli
  Detay

Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Dünya
İzlemek için Tıklayınız.Duyuru Listeme Üye Olmak için...
Ad Soyad
E-posta
Telefon
Şehir
Lütfen aşağıya "otuzdöt" rakamını yazınız. (Ör: yetmiş için 70 yazmalısınız)
Merak ettikleriniz, görüş ve düşünceleriniz bizim için önemlidir. Lütfen bize yazın...

Ana Sayfa

Pınar Kayahan

Kaliteli Yaşam

Kaliteli Yaşam Ürünleri